Building knowledge and connections

Shijiazhuang Hanpiao Metal Work Co., Ltd

Address:
beipengzhuanh development zone
Shjiazhuang, He Bei, 052260
CN
Phone: 86-311-85250744
Fax: 86-311-85250745